Zespół Pieśni i Tańca Porębianie

Zespół Pieśni i Tańca Porębianie działa od 1991 r. Został założony z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich; obecnie liczy ok. 35 osób wraz z grupą taneczną -młodzieżową, obrzędową i kapelą.

W swoich programach prezentują  tańce i przyśpiewki regionu : Krakowa wschodniego-Zaborów , suitę rzeszowską, suitę sądecką, suitę żywiecką, suitę Krakowiaków zachodnich – „Lajkonik”, tańce narodowe: Krakowiak, Polonez., a w chwili obecnej  pracuje nad programem  tańców  i przyśpiewek  łowickich.
Integralną część Zespołu Pieśni i Tańca Porębianie jest   Zespół Śpiewaczy – obrzędowy który  kultywuje tradycje obrzędowe, wywodzące się z naszego regionu: „Plewienie lnu”, „Wyżynek”, „Kiszenie kapusty”, „Andrzejki”, „Wyskubek”, „Kolęda” , oraz przyśpiewki wraz  z tańcami  krakowskimi.

Liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte w ciągu 20 lat działalności – na festiwalach, przeglądach i konkursach, potwierdziły wysoki poziom artystyczny Zespołu. Swoje programy prezentowali w kraju i za granicą m.in. na Węgrzech, we Francji, w Niemczech, Belgii i Chorwacji.
Zespół działa w Świetlicy Wiejskiej w Porębie Spytkowskiej przy Miejskim Ośrodku  Kultury w Brzesku.
Choreografem  Zespołu jest od 15 lat Jacek Dziadur, a kierownikiem kapeli –akompaniatorem -Zbigniew Gdowski., kierownikiem Zespołu  Maria Karaś.

ZPiTPorębianie

ZPiTPorębianie

ZPiTPorębianie

ZPiTPorębianieWielkość czcionki
Kontrast