"Brzesko i ziemia brzeska w czasie II wojny światowej 1939 - 1945" - widowisko multimedialne w opracowaniu Jacka Filipa. (fot.Bogusław Hajduk)

Copyright 2008 Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku