40 lat Zespołu Krakowiacy Ziemi Brzeskiej - Koncert Jubileuszowy - Dom Ludowy w Jadownikach.

Copyright 2008 Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku