O nas

Kadra

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

w Brzesku:

Dyrektor  –  Małgorzata Cuber              

Sekretariat  Specjalista ds. administracyjno-biurowych – Natalia Zając

Księgowość  –  Marta Hamowska, Aneta Turek

Kasa –  Jadwiga Niemiec-Basista, Elżbieta Loranty (obecnie pełniąca obowiązki)

Główny Specjalista d/s Upowszechniania Edukacji i Twórczości Artystycznej  –  Jerzy Wyczesany

Specjalista ds. promocji i redakcji czasopisma BIM– Beata Kądziołka

Specjalista w redakcji BIM – Konrad Wójcik

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Małgorzata Kucia

Instruktorzy:
Teresa Szydłowska  – Instruktor muzyki
Karol Niemiec  –  Instruktor muzyki
Wiesław Porwisz  –  Instruktor muzyki, kapelmistrz orkiestry dętej
Ewelina Stępień  –  Instruktor teatralno-muzyczny
Piotr Duda  –  Instruktor plastyki
Magdalena Małek – Instruktor plastyki
Krzysztof Musiał – Instruktor muzyki
Angelika Zając – Instruktor tańca

Akustycy:

Krzysztof Szydłowski, Roman Florczak.

Pracownicy obsługi:

Roman Florczak, Helena Łękawska, Krystyna Mleczko, Anita Klich.

Instruktorzy pracujący w świetlicach, które Miejski Ośrodek Kultury ma w swojej strukturze:
Maria Karaś – Instruktor w świetlicy wiejskiej w Porębie Spytkowskiej
Elżbieta Loranty – Instruktor w świetlicy wiejskiej w Jadownikach
Celina Słowik – Instruktor w świetlicy wiejskiej w Sterkowcu
Iwona Tomasik – Instruktor w świetlicy wiejskiej w Mokrzyskach
Bogusława Frankowicz – Instruktorzy w świetlicy wiejskiej w OkocimiuWielkość czcionki
Kontrast