Zespół Pieśni i Tańca Porębianie

Zespół Pieśni i Tańca Porębianie działa od 1991 r. Został założony z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich; obecnie liczy ok. 35 osób wraz z grupą taneczną -młodzieżową, obrzędową i kapelą.

W swoich programach prezentują  tańce i przyśpiewki regionu : Krakowa wschodniego-Zaborów , suitę rzeszowską, suitę sądecką, suitę żywiecką, suitę Krakowiaków zachodnich – “Lajkonik”, tańce narodowe: Krakowiak, Polonez., a w chwili obecnej  pracuje nad programem  tańców  i przyśpiewek  łowickich.
Integralną część Zespołu Pieśni i Tańca Porębianie jest   Zespół Śpiewaczy – obrzędowy który  kultywuje tradycje obrzędowe, wywodzące się z naszego regionu: “Plewienie lnu”, “Wyżynek”, “Kiszenie kapusty”, “Andrzejki”, “Wyskubek”, “Kolęda” , oraz przyśpiewki wraz  z tańcami  krakowskimi.

Liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte w ciągu 20 lat działalności – na festiwalach, przeglądach i konkursach, potwierdziły wysoki poziom artystyczny Zespołu. Swoje programy prezentowali w kraju i za granicą m.in. na Węgrzech, we Francji, w Niemczech, Belgii i Chorwacji.
Zespół działa w Świetlicy Wiejskiej w Porębie Spytkowskiej przy Miejskim Ośrodku  Kultury w Brzesku.
Choreografem  Zespołu przez 15 lat był Jacek Dziadur, teraz rolę tę pełni Aneta Gurak. Kierownikiem kapeli –akompaniatorem jest Zbigniew Gdowski a kierownikiem Zespołu Maria Karaś.


Zespół Pieśni i Tańca „Porębianie” wziął udział w projekcie „Zatańcz z nami! Moniuszko” w ramach obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.  W wydarzeniu wzięło udział kilka zespołów folklorystycznych  z Małopolski oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. W.Korpusik
Występ podczas IX Międzygminnego Przeglądu Rękodzieła i Kuchni Regionalnej w Porębie Spytkowskiej. fot. K.Wójcik


Koncert “Raz na ludowo” w brzeskim MOK-u fot. G.Heród