20 października – „Wiedeńskie Potpourri” – koncert z okazji 10-lecia zespołu Brzeskie Smyczki

 

20 października w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 10-lecia zespołu Brzeskie Smyczki. W programie pt. „Wiedeńskie Potpourri” znalazły się m.in. utwory: Johanna Straussa – Walc „Wino, kobiety i śpiew”, Johanna i Josefa Straussa „Pizzicato – Polka”, Franza Lehara – walce z Wesołej Wdówki oraz „Wilia” w wykonaniu Agnieszki Piekarz.

Zespół Brzeskie Smyczki istnieje od 2007 roku. Założycielem i prowadzącym jest Zbigniew Kawalec – skrzypek koncertmistrz Galicyjskiej Orkiestry Straussowskiej OBLIGATO. Od 2010 roku Brzeskie Smyczki współpracują z Miejskim Ośrodkiem Kultury, gdzie odbywają się próby Zespołu oraz nauka gry na skrzypcach. W swoim repertuarze Brzeskie Smyczki mają utwory muzyki klasycznej oraz kolędy. Prezesem Towarzystwa Brzeskie Smyczki jest Krzysztof Obal.

Spotkanie było prawdziwą ucztą duchową dla licznie zgromadzonej publiczności oraz okazją do wspomnień, podziękowań, przekazania listów gratulacyjnych i kwiatów. Z okazji 10-lecia Zespołu na ręce Zbigniewa Kawalca życzenia i gratulacje złożyli m.in. wiceburmistrz Brzeska Jerzy Tyrkiel, starosta brzeski Andrzej Potępa, prezes Krzysztof Obal, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Małgorzata Cuber, dyrektor Liceum Katolickiego Halina Podolańska-Nabożny.

 

 

fot. B. Kądziołka