23 października – Występy zespołów MTSVERVALI oraz POLUNYCHKA

fot. B. Kądziołka