50 – lecie Krakowiaków Ziemi Brzeskiej

fot. B.Kądziołka