7 lutego 2016 – Jubileusz 25-lecia istnienia ZPiT “Porębianie”

fot. Krzysztof Bigaj

 

Jubileusz 25-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Porębianie

„Porębianie” obchodzą w tym roku 25-lecie swojej działalności. Uroczystości jubileuszowe dla mieszkańców Poręby Spytkowskiej odbyły się 7 lutego w Domu Ludowym w Porębie Spytkowskiej. Rozpoczęły się o godz. 16:00 uroczystą mszą św. prowadzoną przez ks. Józefa Górkę. Dzięki niemu zespół mógł przez 12 lat odbywać próby w sali przykościelnej św. Józefa. Po mszy, w której wziął udział zespół, rodzice, władze i sympatycy w Domu Ludowym odbył się Koncert Jubileuszowy. Najmłodsze dzieci tańczyły Lajkonika i Trojaka. Młodzież zaprezentowała suitę łowicką, rzeszowską i sądecką. Starsi członkowie Zespołu Porębianie wykonali Lajkonika, natomiast grupa śpiewacza prezentowała podczas koncertu tańce i śpiewy regionu krakowskiego.

Na uroczystości obecni byli m.in zastępca burmistrza Jerzy Tyrkiel, kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj, księża pracujący w parafii, samorządowcy, sponsor właściciel firmy Proster Wiesław Pukal wraz z małżonką i lokalni przedsiębiorcy.

„Porębianie” działają od 1991r. w świetlicy wiejskiej w Porębie Spytkowskiej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku. Zespół został założony z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich. Działa w czterech grupach: I – dziecięca, II – młodzież, III – tancerze, założyciele zespołu, IV – seniorzy. W swoich programach kultywują tradycje obrzędowe, wywodzące się z tradycji regionu: Plewienie lnu, Wyżynek, Kiszenie kapusty, Andrzejki, Wyskubek, Kolęda, oraz tańce i przyśpiewki naszego regionu. W zespole czynnie działa 65 osób i 5-osobowa kapela. Kierownikiem zespołu jest Maria Karaś, choreografem Jacek Dziadur, a kierownikiem kapeli Zbigniew Gdowski.

Liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte na festiwalach, przeglądach i konkursach, potwierdzają wysoki poziom artystyczny zespołu, który swoje programy prezentował w kraju i za granicą m.in. we Francji, Niemczech, Belgii , Chorwacji, Bułgarii i na Węgrzech.

Zespół Pieśni i Tańca Porębianie jest ambasadorem kultury małopolskiej w kraju i zagranicą. Upowszechnia kulturę, przekazuje ją młodemu pokoleniu, zachęca do zachowania rodzimego języka i tradycji. Działania Zespołu to nie tylko kultywowanie dorobku i osiągnięć mieszkańców Ziemi Porębskiej i regionu, pielęgnowanie i przekazywanie młodemu pokoleniu, ale to także współtworzenie i współudział w edukacji dzieci, młodzieży przez taniec, muzykę, śpiew, stroje, rękodzieło, widowiska. – Pragniemy aby folklor bawił, uczył wartości, na których nasze pokolenie było wychowywane. Dzięki temu ukochaniu rodzimych tradycji, dzięki temu, że żyją tu ludzie o otwartych sercach i umysłach nasz folklor może, przetrwać i będzie stanowił dumę nie tylko gminy i powiatu, ale także całego regionu. „Piękno należy wspierać, bo tworzą je nieliczni, a potrzebuje go wielu”– mówi kierowniczka zespołu Maria Karaś.

W ramach jubileuszu 2 kwietnia zespół będzie koncertował w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Brzesku. Już teraz serdecznie zapraszamy.