Wieczór Indyjski – 7 maja 2018

fot. Beata Kądziołka