Wystawa malarstwa SPZK

fot. B.Kądziołka, G. Heród