Wydawnictwa

  • “Brzesko. Dzieje miasta i regionu”, red. F. Kiryk, J. Lach, (70 zł)
  • J. Okoński, “Brzesko. Z najdawniejszych dziejów miasta i regionu”, (6 zł)
  • M. Stolarczyk, “Towarzystwo gimnastyczne “Sokół” w Brzesku (1892-2003)”, (7 zł)
  • “Zaraz wracam”, Zbigniew “Bruno” Szulc, (3 zł)
  • H. Biernat, “Kwiat paproci”, (5 zł)
  • Z. Ważydrąg, “Jesteś blisko”, (4 zł)
  • Widokówki Brzeska, (0,40 zł)
  • Plany Brzeska (3,50 zł)
  • BIM Brzeski Magazyn Informacyjny (3 zł)
  • Symfoniczne Brzeskie Smyczki “W małym kinie – muzyka filmowa” – płytę można nabyć za symboliczny datek wspierający młody, prężnie działający zespół